Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem

Úvod Životopis Výuka, kurzy Firemní kurzy Letní kurzy 2023 Víkendové kurzy Rozřazovací test Cambridge exams Testy Odkazy Jobs Kontakt Vaše přání Školní akce Citáty a moudra Školy v Kolíně English
English


© 2011 Webdesign Kolín
TOPlist

Zkoušky Cambridge ESOL

patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech, ústní projev, čtení a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různých gramatických vazeb a funkcí v autentických životních situacích. Rozlišuje se pět úrovní náročnosti: KET, PET, FCE, CAE, CPE.

Srovnání Cambridgeských zkoušek se Společným Referenčním Rámcem Rady Evropy:

SERR-Společný Evropský Referenční Rámec Rady Evropy odpovídající Cambridgeské zkoušky
C2-Mastery CPE
C1-Effective operational proficiency CAE
B2-Vantage FCE
B1-Threshold PET
A2-Waystage KET
A1-Breakthrough -

Společný Evropský Referenční Rámec Rady Evropy je obsáhlý dokument vypracovaný Radou Evropy, který zavádí jednotný systém hodnocení stupně znalostí cizí řeči pro všechny hlavní evropské jazyky. Určuje mezinárodní standardy pro zpracování učebních osnov a jazykové zkoušky. Kompletní text dokumentu naleznete na: www.coe.int/t/dg4/linguistic/CADRE_EN.asp

KET - Key English Test

je určen pro kandidáty, kteří mají za sebou zhruba 1 rok (120 -180 hodin) výuky, je prvním krokem pro studenty, kteří chtějí postupovat k vyšším úrovním.

Obsah zkoušky

 1. Čtení a psaní - 1 hodina a 10 minut
 2. Poslech - cca. 30 minut
 3. Ústní projev - cca 8-10 minut ve dvojicích

Hodnocení a výsledky

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá 70% z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této hodnoty dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů - "Pass with Merit" (A), "Pass" (B) nebo "Narrow Pass" (C). Neúspěšné stupně jsou "Narrow Fail" a "Fail".

PET - Preliminary English Test

je určen pro kandidáty, kteří mají za sebou zhruba 2 roky (380 hodin) výuky. Testuje komunikativní kompetenci ve všech čtyřech jazykových dovednostech v běžných životních situací.

Obsah zkoušky

 1. Čtení a psaní - 1 hodina a 30 minut
 2. Poslech - cca. 40 minut
 3. Ústní projev - cca 10-12 minut ve dvojicích

Hodnocení a výsledky

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá 70% z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této hodnoty dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů - "Pass with Merit" (A), "Pass" (B) nebo "Narrow Pass" (C). Neúspěšné stupně jsou "Narrow Fail" a "Fail".

FCE - First Certificate in English

je určen pro kandidáty, kteří absolvovali přibližně 4-5 (500-600 hodin výuky)let studia Je to celosvětově nejrozšířenější jazyková zkouška. Je uznávaná v mnoha profesních oborech (administrativa, bankovnictví, letectví, atd.) jako velmi dobrá kvalifikace znalostí anglického jazyka.

Obsah zkoušky

 1. Čtení - 1 hodina a 15 minut
 2. Psaní - 1 hodina a 30 minut
 3. Gramatika a slovní zásoba - 1 hodina a 15 minut
 4. Poslech - cca 40 minut
 5. Ústní projev - 14 minut

Hodnocení a výsledky

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá 60% z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této hodnoty dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů - "Pass with Merit" (A), "Pass" (B) nebo "Narrow Pass" (C). Neúspěšné stupně jsou "Narrow Fail" a "Fail".

CAE - Certificate in Advanced English

je určen pro kandidáty, kteří mají za sebou přibližně 7 let studia. Tato zkouška vykazuje vysokou úroveň znalostí anglického jazyka. Na mnoha britských univerzitách je tato zkouška nutným vstupním jazykovým požadavkem.

Obsah zkoušky

 1. Čtení - 1 hodina a 15 minut
 2. Psaní - 2 hodiny
 3. Gramatika a slovní zásoba - 1 hodina a 30 minut
 4. Poslech - cca 45 minut
 5. Ústní projev- 15 minut

Hodnocení a výsledky

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá 60% z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této hodnoty dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů - "Pass with Merit" (A), "Pass" (B) nebo "Narrow Pass" (C). Neúspěšné stupně jsou "Narrow Fail" a "Fail".

CPE - Certificate of Proficiency in English

je nejvyšší ESOL Cambridge zkouškou Tato úroveň se velmi přibližuje jazykovým schopnostem rodilých mluvčí. Držitelé této zkoušky splňují jazykové požadavky na vstup na evropské univerzity, stejně tak jako při ucházení se o práci na poli EU.

Obsah zkoušky

 1. Čtení - 1 hodina 30 minut
 2. Psaní - 2 hodiny
 3. Gramatika a slovní zásoba - 1 hodina a 30 minut
 4. Poslech - přibližně 40 minut
 5. Ústní projev- 19 minut

Hodnocení a výsledky

Minimální hodnota pro úspěšné složení zkoušky odpovídá 60 % z celkového počtu bodů. Pro úspěšné složení není třeba této hodnoty dosáhnout v každé jednotlivé části zkoušky. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát s jedním z hodnotících stupňů - "Pass with Merit" (A), "Pass" (B) nebo "Narrow Pass" (C). Neúspěšné stupně jsou "Narrow Fail" a "Fail".